DSC100

Dimarts, gener 20 2015 by
recobriment antifricció

Recobriment d’ampolles de plàstic amb un recobriment antifricció

El spraycoater (DSC100) ha estat desenvolupat per fer front al problema de l’enganxament i l’arrebossat de les ampolles de PET. Es polvoritza un revestiment antiestàtic sobre les ampolles de PET per evitar problemes en les línies d'ompliment i envasat i es desprenen els rascats de la superfície exterior de les ampolles. Podeu trobar més detalls tècnics a la següent carpeta pdf.

TOP

He oblidat els vostres detalls?